nivonraad

Uitnodiging Nivonraad 7 april

Hierbij nodig ik jou als lid van Nivon natuurvrienden- en in het bijzonder de stemgerechtigde afgevaardigden namens de afdelingen, accommodaties en geledingen- uit aanwezig te zijn bij de eerste Nivonraad van 2019. De Nivonraad is op zondag 7 april 2019 van 10.00-15.00 in het Koos Vorrinkhuis, Koudelaan 16, 3749 AM Lage Vuursche.

Aanmelden voor de Nivonraad  kan via het aanmeldformulier.

Hieronder vind je de voorlopige agenda, de definitieve agenda volgt binnenkort nog te samen met de overige stukken.

Er rijdt een pendelbusje vanaf NS station Hilversum Sportpark voor de Nivonners, die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Je kunt voorafgaand aan de Nivonraad een arrangement boeken via het Koos Vorrinkhuis, aankomst vanaf vrijdagmiddag 5 april  rond 17.00.

Aanmelding voor het arrangement gaat via het aanmeldsecretariaat van het Koos Vorrinkhuis, via: koosvorrinkhuis@nivon.nl.

Zaterdag 6 april is er een Jaarmarkt met muziek, workshops, presentaties en heel veel activiteiten.

Wil je deelnemen aan, meehelpen op of heb je vragen over deze jaarmarkt, neem dan vooral contact op met Dannie Brus, dat kan via de e-mail: vz.koosvorrink@nivon.nl.

Met vriendelijke groet,

Henk Schaaf, voorzitter
Centraal Bestuur
Nivon

Agenda

Nivonraad zondag 7 april (voorlopige versie)

 

10.00       Ontvangst, inschrijving, stembriefjes en koffie & thee

Ochtendgedeelte 

10.30       Welkom en opening

10.35       Vaststellen agenda / Aanwijzing leden stembureau / Mededelingen/Actuele zaken

10.45       Vaststellen verslag Nivonraad 24 november 2018

11.00       Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2018

11.25       Vaststelling Financiële stukken 2018

·      Presentatie Financiële situatie en de financiële positie van Nivon Natuurvrienden  (penningmeester Jos Bras)

·      Verklaring controle door financiële commissie

·      Déchargeverlening

12.05        Benoemingen:

·      Leden Centraal Bestuur

  • Het Centraal Bestuur stelt Jan Willem Kylstra voor om te benoemen als lid van het Centraal Bestuur. Hij heeft de afgelopen periode meegewerkt in het Centraal Bestuur.
  • Herbenoemingen

12.15      

12.45 -13.30 Middagpauze

(Het  Koos Vorrinkhuis verzorgt de lunch).

Middaggedeelte

 

13.30             

14.20       PAUZE

14.30       Rondvraag

14.45       Sluiting

15.00       Einde