Hoofdstuk 2

Telefoonlijst

Hieronder een overzicht van de contactpersonen voor Eikhold. Wij zouden het waarderen als je eerst dit handboek raadpleegt alvorens te bellen met de verantwoordelijke coördinator. Geef nooit privé gegevens aan derden. Vraag de gegevens van de derden en geef deze door aan de desbetreffende coördinator.

Naam Functie Telefoonnummer Email
Eikhold Natuurvriendenhuis
Valkenburgerweg 72
6419 AV Heerlen
045 205 6666 receptie.eikhold@nivon.nl

Coördinatoren Eikhold

Peter Snijders Voorzitter 06 51 48 66 89 vz.eikhold@nivon.nl
John Smits Secretaris 06 31 99 21 42 secr.eikhold@nivon.nl
Penningmeester a.i. pm.eikhold@nivon.nl
Jo Heunen Coördinator vrijwilligers 06 38207405 cvw.eikhold@nivon.nl
Marijke Duijsens Coördinator Huiswachten 06 27 00 38 30 chw.eikhold@nivon.nl
Diana Snijders Aanmeldingssecretaris
(AMS)
06 45 46 22 69 Privé

06 18 79 21 03 AMS

eikhold@nivon.nl
Jeu Quaedvlieg Technische Dienst / Gebouwen 06 22 31 39 67 tech.eikhold@nivon.nl
Marion Quadvlieg Huishoudelijke dienst 06 13 44 51 70 fd.eikhold@nivon.nl
Tim Wilberts tuinaanleg en onderhoud 06 11 92 49 86 terrein.eikhold@nivon.nl
Paul Thewissen ARBO 06 17 49 23 57 arbo.eikhold@nivon.nl

Externe bedrijven

ProActive Computers, telefonie 020 6370371 support@pro-active-ict.nl
Herito Wifi 06 21 14 44 25 info@herito.nl
Bert van Rhenen Brandmeldinstallatie 06 50 23 68 77
Ger van Ooyen Beveiliging 06-24840626
Mengelers Wasserij 045 572 47 06
TAXI Ruijters 045 523 00 00
Stolk Installatietechniek Storingsdienst CV 06 49 39 25 41
RD 4 Afvalverwerking 045 543 71 50 info@rd4.nl
SBL plus Leverancier Toiletpapier e.d. 045 531 7700 plus@sblplus.nl
Max van Wersch Drankenhandel 045 572 44 81
DiFaSe (Diana) Schoonmaak / catering 06 45 46 22 69 difase@ziggo.nl
Vendex Luchtverfrissers toiletten
Willem Schelberg Imker 06 38 06 11 70

Vaste gebruikers diverse ruimtes

The Verstappen Yoga 06 588 47 477 Maandag tot woensdag MFR
Radar

Monique Hollanders
06 11 53 22 17

Kookclub Edith Caenen 045 532 50 35

06 29 90 44 93

Maandag keuken 18.00-20.00
Wandelclub, Marjo Houkes 045 522 11 56

06 42 00 54 02

2e en 4e Zondag van 14.00-16.00 Bibliotheek
Fluitensemble Hilde van Grinsven 06 27 83 61 62 Maandag 19.30-21.30 Kleine eetzaal