62115d93-d43e-4677-baeb-6fa5b026fef5sm

Nivonraad niet op 26 juni

Gezien het verloop van de pandemie is het niet haalbaar de Nivonraad op 26 juni te houden. Het CB heeft moeten besluiten de algemene ledenraad te verschuiven naar het najaar.

Op 21 november staat de tweede Nivonraad al gepland, in Allardsoog. Vooralsnog gaat deze door. Als de omstandigheden het toelaten, is er misschien ook kort na de zomervakantie een Nivonraad mogelijk.

Volgens de statuten moet de Nivonraad “minimaal eens per jaar” bijeenkomen. De jaarstukken over 2019 worden vóór 1 juli beschikbaar gesteld.