eikhold-DSC_0182

Jaarverslag Eikhold 2018

Voor het Nivon jaarverslag wordt aan de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen gevraagd een kort jaarverslag te maken. Hieronder het verslag van Eikhold.

 

2018 was voor Eikhold het eerste jaar met A-status. Aanvankelijk bestond de vrees dat de hogere prijzen een negatieve invloed zouden hebben op het aantal overnachtingen, maar na afloop van het jaar bleek dat aantal vrijwel gelijk te zijn aan dat in het succesvolle jaar 2017. Het leidde tot een verdere verbetering van het resultaat.

Belangrijke geplande investeringen, noodzakelijk voor behoud van het huis en voor een betere duurzaamheid, werden in 2018 nog niet gedaan in verband met een in gang gezet BRIM-onderzoek. Een belangrijke verbetering die niet kon wachten was de complete vernieuwing van de brandmeldinstallatie en het brandwerend maken van de deuren in de slaapvleugel. Ook de spoelkeuken werd aan het eind van het jaar, in het kader van de Legionella-bestrijding, geheel vernieuwd en opgeknapt. Talloze kleinere verbeteringen werden, dankzij de opmerkelijke inzet van een toegewijde groep vrijwilligers, gerealiseerd.

Eikhold is een natuurvriendenhuis waar de bijdrage van de groep vrijwilligers essentieel en verregaand is. Dat zorgt voor een relatief groot aandeel vrijwilligerskosten in het totale kostenplaatje, maar tevens voor grote besparingen op de totale kosten, omdat heel veel gerealiseerd kan worden zonder, of met beperkte, inzet van commerciële bedrijven. Voor een dergelijke vrijwilligersinzet is een goede sfeer een belangrijke voorwaarde, en geconstateerd mag worden dat op dit punt ook in 2018 weer belangrijke winst is geboekt. In 2018 is een interne website in gebruik genomen die vooral ten doel heeft de communicatie tussen locale vrijwilligers, gastheren/-vrouwen en BHC te verbeteren, en de eerste ervaringen zijn zeer positief.

Een belangrijke aderlating was in 2018 dat de prachtige buxusbollen in de voortuin, die voor een belangrijk deel bepalend waren voor het fraaie aanzien van het huis, moesten worden geruimd, omdat ze door aantasting met de buxusmot niet meer te redden bleken. Dat heeft pijn gedaan.

Al met al kunnen we terugkijken op een goed jaar en kijken we vol vertrouwen en ambitie uit naar het komende jaar.