eikhold-DSC_0182

Huiswachten: aangescherpte en nieuwe regels

Het ziet ernaar uit dat we langzamerhand weer in een normale situatie terechtkomen en het aantal gasten op Eikhold in de zomermaanden sterk zal stijgen. Voor de BHC reden genoeg om, mede gelet op het aantal nieuwe huiswachten en in de afgelopen periode geconstateerde problemen, een aantal zaken met betrekking tot de huiswachtfunctie op Eikhold te verduidelijken. Tevens zijn een aantal beslissingen genomen, die hierbij gecommuniceerd worden.

  1. Vanaf 1 januari 2022 wordt strikt de hand gehouden aan de al enkele jaren geldende regel dat er altijd twee huiswachten aanwezig moeten zijn. Gebleken is dat het niet meer verantwoord is om hiervan af te wijken.
  2. Het ‘verwenpakket‘, waar veel huiswachten toch al geen gebruik van maakten, vervalt per 1 januari 2022.
  3. Declaraties dienen binnen drie maanden na afloop van de maand waarop ze betrekking hebben te worden ingediend via het formulier op de interne website (menu Huiswachten | Declaratie). Declaraties die later of op andere wijze binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
  4. Zolang er Corona-maatregelen van kracht zijn dienen de huiswachten zich strikt hieraan te houden. Ze hebben een voorbeeldfunctie, dus voorschriften over afstand houden, mondkapjes dragen en andere voorschriften dienen juist door hen te worden nageleefd. Ook bij het toelaten van gasten dient op de door het Nivon uitgevaardigde richtlijnen gelet te worden.