Hoofdstuk 1

Waar moet een gastheer/gastvrouw aan voldoen?

Sociaal vaardig

 • Hieronder wordt verstaan dat de vrijwilliger in staat is gasten open, vriendelijk en gastvrij tegemoet te treden en te woord te staan. De moeite neemt om naar de vragen / problemen / positie van de gast te luisteren en te kijken, hierop in te gaan en vervolgens hier handelend mee om kan gaan.
 • Duidelijkheid verschaft over het reilen en zeilen in de accommodatie en daar ook met gepaste soepelheid mee om weet te gaan.
 • Problematische situaties kan herkennen en er op in kan spelen om escalatie te voorkomen.
 • Zelfstandig, zeker en besluitvaardig over komt.

Praktisch vaardig

 • Het doen van de benodigde administratieve handelingen, zoals inschrijven gasten, afrekenen, kortom werken in Tommybooking, etc.
 • Zorg dragen voor de technische staat van de accommodatie en weten wie, wanneer benaderd moet worden om problemen op dit gebied op te lossen (Zie telefoonlijst voor naam en telefoonnummer). Weten hoever het eigen handelen hierin gaat.
 • In samenwerking met de (externe) schoonmaakploeg zorg dragen voor de hygiënische staat van de accommodatie.
 • Zorg dragen voor de verkoop van artikelen en indien nodig tekorten doorgeven aan de daartoe verantwoordelijke coördinator.

Betrokken

 • Betrokken willen zijn bij de accommodatie door samen met anderen een bijdrage te leveren aan het goed draaiende houden, aan de verdere uitbouw en verbetering van de accommodatie.
 • Op basis van de gezamenlijk inzichten en het persoonlijk functioneren gecoacht of geschoold willen worden.
 • Eigen kennis beschikbaar stellen om collegavrijwilligers te helpen bij de uitvoering van hun taak door coaching of scholing.
 • Eigen handelingen ter discussie kunnen en durven stellen.

Alcohol en drugs

De huiswacht is verantwoordelijk voor soms wel een huis vol mensen. De huiswacht heeft dan dus ook een voorbeeldfunctie. Het is wel toegestaan alcohol te nuttigen maar uiteraard met mate. De gasten mogen alcohol nuttigen maar ook uiteraard met mate.

Drugs zijn ten strengste verboden op het terrein voor zowel de vrijwilligers als de gasten.

Woonruimte

De huiswacht beschikt over eigen ruimtes die in de huiswachtperiode jullie “huis” is. Deze ruimtes zijn de woonkamer/kantoor en eigen keuken op de begane grond. Op de 1eetage van de villa beschikken jullie over een eigen slaapkamer en badkamer. In deze ruimtes komen tijdens jullie periode uiteraard geen andere mensen zonder jullie toestemming. Deze ruimtes dienen door de huiswacht ook weer schoon achtergelaten te worden voor de opvolgers. Denk hierbij ook aan de koelkast en vriezer in de keuken van de huiswachten.

Het is niet niets wat wij hierboven even neerzetten, maar in feite zijn jullie, hopelijk met hulp van ons, in staat om dit waar te maken. Het betekent dat je daarvoor een aantal hulpmiddelen zoals dit handboek tot je beschikking hebt. Verder heb je een beheercommissie (BHC) achter je, allemaal mensen met hun eigen discipline en soms ook met ervaring als gastvrouw en -heer in het huis. Dat wil niet zeggen dat die mensen altijd beschikbaar zijn, sommige hebben nog een betaalde baan naast het vrijwilligerswerk, soms zal je tot ’s avonds moeten wachten. We vragen heel dringend aan jullie om toch te zorgen dat de vragen of meldingen bij de juiste persoon terechtkomen.