Het ziet ernaar uit dat we langzamerhand weer in een normale situatie terechtkomen en het aantal gasten op Eikhold in de zomermaanden sterk zal stijgen. Voor de BHC reden genoeg om, mede gelet op het aantal nieuwe huiswachten en in de afgelopen periode geconstateerde problemen, een aantal zaken met betrekking tot de huiswachtfunctie op Eikhold…

Read More

Marion heeft een lintje gekregen en is vanaf 26 april 2021 lid in de orde van Oranje Nassau. Marion, namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding!

Read More

Het landelijk bestuur van het Nivon heeft aangegeven dat de natuurvriendenhuizen vanaf 3 maart 2021 weer geopend worden voor gasten, uiteraard met inachtneming van alle landelijke maatregelen en voor zover die openstelling binnen elk natuurvriendenhuis op een verantwoorde manier kan worden gerealiseerd. Meer informatie over de landelijke maatregelen is te vinden op de Nivon-site.

Read More

In Nivon Natuurvriendenhuizen wordt de gasten dringend geadviseerd om in de openbare gedeelten van de gebouwen een mondkapje te dragen. Omdat zo’n dringend advies aanzienlijk minder effect zal hebben als de huiswachten en overige vrijwilligers die kapjes niet dragen, heeft de BHC op 20 oktober besloten het gebruik van de kapjes door vrijwilligers in alle…

Read More

Vanaf 1 juni gaan ook de natuurvriendenhuizen stap voor stap weer open! 2,5 maand lang waren alle accommodaties gesloten.Het Corona Regietam heeft een set regels opgesteld met voorwaarden. Het Centraal Bestuur heeft ze deze week goedgekeurd. Een uitgebreid document is verstuurd naar alle beheercommissies en aanmeldsecretarissen. Bij de openstelling gelden vijf belangrijke uitgangspunten: De landelijke…

Read More

Gezien het verloop van de pandemie is het niet haalbaar de Nivonraad op 26 juni te houden. Het CB heeft moeten besluiten de algemene ledenraad te verschuiven naar het najaar. Op 21 november staat de tweede Nivonraad al gepland, in Allardsoog. Vooralsnog gaat deze door. Als de omstandigheden het toelaten, is er misschien ook kort…

Read More

Afgelopen zondag hebben we het trieste bericht ontvangen dat Haije Bouman is overleden. Hij was al een poosje ernstig ziek. Haije was een fijn mens met veel humor. Regelmatig inzetbaar hier op Eikhold, als huiswacht. Regelmatig fietste hij naar de “Eik” gelegen op Landgoed Terworm. Dit was voor hem een bijzondere plek, waar hij, zoals…

Read More

Het kabinet heeft zondagavond een aantal extra maatregelen bekendgemaakt om de risico’s voor verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. In aansluiting daarop heeft het Centraal Bestuur van Nivon Natuurvrienden alsnog besloten om alle natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen per direct te sluiten. De maatregel geldt eveneens voor Nivon-afdelingen met een eigen gebouw. De voorbereiding van…

Read More

Woensdag 27 november wordt de server vernieuwd bij het Landelijk Bureau. Dit heeft impact voor ieders werkzaamheden op de server in Amsterdam. Ga er vanuit dat de server minimaal gedurende de ochtenduren onbereikbaar zal zijn.

Read More

Tijdens de Nivonraad op zaterdag 9 november in Eikhold hebben de aanwezige stemgerechtigde leden de begroting voor 2020 vastgesteld.
Op een enkel onderdeel heeft de Nivonraad de begroting van de Stichting Natuurvriendenhuizen aangepast.

Read More