BHC, de beheerscommissie

De beheerscommissie (BHC, het dagelijks bestuur) van Eikhold bestaat uit vijf personen. Tot 2016 behoorden alle coördinatoren tot de beheerscommissie, maar door het grote aantal werd dat als minder goed werkbaar gezien. De beheerscommissie bestaat sindsdien uit de volgende personen:

 • Voorzitter, Peter Snijders
 • Secretaris, John Smits
 • Penningmeester, John Smits (a.i.)
 • Coördinator vrijwilligers, Jo Heunen
 • Coördinator terrein en Arbo, Tim Wilberts

Door de tijdelijke dubbelfunctie van secretaris en penningmeester is, om het gewenste aantal van vijf personen te bereiken, toegevoegd:

 • Coördinator techniek, Mathieu Quaedvlieg

De overige coördinatoren worden binnen de BHC vertegenwoordigd door één van bovengenoemde functionarissen:

De secretaris vertegenwoordigt:

 • Aanmeldsecretaris (AMS), Diana Snijders
 • Coördinator activiteiten (vacature)

De coördinator vrijwilligers vertegenwoordigt:

 • Coördinator huishouden, Marion Quaedvlieg
 • Coördinator huiswachten, Marijke Duysens

De coördinator terrein vertegenwoordigt:

 • Coördinator Techniek, Mathieu Quaedvlieg (tijdelijk zelfstandig zitting in BHC, i.v.m. dubbelfunctie secretaris/penningmeester)
 • Coördinator PR (vacature)
BHC-schema
BHC en coördinatoren Eikhold