bhc-post-image

BHC 30 oktober

In verband met drukke werkzaamheden op woensdag 23 oktober is de BHC-vergadering opgeschoven naar 30 oktober.

De agenda voor de vergadering ziet er (in concept) als volgt uit:

Agenda BHC Eikhold 30-10-2019 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen midweek (indien gereed)
 4. Exploitatiecijfers
  Exploitatie t/m september (zie interne website)
 5. Verduurzaming/GreenKey
  Stand van zaken
 6. Status investeringen gepland in midweek
  – vloer grote eetzaal
  – stoppenkast nieuwbouw
  – opknappen kelder
 7. Activiteit ‘rommelmarkt’
 8. Voorbespreking Nivonraad 9/11
 9. Actualiseren actiepuntenlijst rapport ‘Nieuwe Perspectieven’
 10. Rondvraag
 11. Sluiting