5ce16e33-284a-4ab0-9843-ad1d26386a68

Begroting 2020

Tijdens de Nivonraad op zaterdag 9 november in Eikhold hebben de aanwezige stemgerechtigde leden de begroting voor 2020 vastgesteld.

Op een enkel onderdeel heeft de Nivonraad de begroting van de Stichting Natuurvriendenhuizen aangepast. Het Centraal Bestuur zal € 20.000,- reserveren voor het oplossen van problemen en het verbeteren van de aanmeldingsmogelijkheden van de Nivon-accommodaties.
De Bestuurscommissie Accommodaties neemt het initiatief voor het opstellen van een probleemanalyse. Een belangrijke inbreng zal van de aanmeldsecretarissen kunnen komen, want zij zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Vervolgens kan samen met een projectleider aan oplossingen worden gewerkt.