vrijw-overleg.small-post-image

15 mei vrijwilligersoverleg

Op 15 mei houden we weer een vrijwilligersoverleg, waarin per taakgebied/coördinator de actuele stand van zaken wordt besproken en eventuele knelpunten worden benoemd. Laat het geen eenrichtingsverkeer zijn waarbij alleen de coördinatoren aan het woord zijn, maar breng ook je eigen ideeën en wensen naar voren.

Het vrijwilligersoverleg begint om tien uur als de koffie is geschonken en zal eens per kwartaal gehouden worden.