vrijwilligersoverleg-post

21 augustus vrijwilligersoverleg

Op 21 augustus houden we weer een vrijwilligersoverleg, waarin per taakgebied/coördinator de actuele stand van zaken wordt besproken en eventuele knelpunten worden benoemd. Tevens worden hierbij mededelingen gedaan uit de BHC-vergadering die op 7 augustus is gehouden.

Laat het geen eenrichtingsverkeer zijn waarbij alleen de coördinatoren aan het woord zijn, maar breng ook je eigen ideeën en wensen naar voren.

Het vrijwilligersoverleg begint om tien uur als de koffie is geschonken en zal eens per kwartaal gehouden worden.